EPA Pontevedra
                     EPAPU Río Lérez
 
Drop Down Menu Drop Down Menu

 

Calendario do curso escolar 2020-2021

 

 

 

   
Ensino Básico Ensino Secundario (ESA) Bacharelato


ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS


Inicio das clases: 23 de setembro.
Último día de clases: 15 de xuño.
Fin de actividades lectivas: 22 de xuño.

1ª Avaliación: 22 de decembro
2ª Avaliación: 23 de marzo
3ª Avaliación: 23 de xuño


Probas de adscrición 1er cuadrimestre: 16, 17 e 18 de setembro.
Probas de adscrición 2º cuadrimestre: 27, 28 e 29 de xaneiro.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1er cuadrimestre

Inicio das clases: 23 de setembro
Fin das clases Semipresencial: 26 de xaneiro (ese día hai clase)
Fin de clases Presencial (e non regradas): 4 de febreiro (ese día hai clase)

Exame Semipresencial 1er bimestre: 17 e 18 nov. Avaliación: 24 de novembro.
Exame Semipresencial 2º bimestre: 27 e 28 de xaneiro Avaliación: 5 de febreiro.

Convocatoria extraordinaria: 18 de marzo avaliación extraordinaria 22 de marzo.

2º cuadrimestre

Inicio das clases: 18 de febreiro (ese día hai clase)
Fin das clases Semipresencial: 8 de xuño (ese día hai clase)
Fin de clases Presencial (e non regradas): 15 de xuño (ese día hai clase)

Exame Semipresencial 1er bimestre: 20 e 21 abril Avaliacións: 27 de abril.
Exame Semipresencial 2º bimestre: 9 e10 de xuño Avaliación: 23 de xuño.


BACHARELATO


1º BACHARELATO

Inicio das clases: 30 de setembro, presentación
Fin de actividades lectivas: 22 de xuño.

Exames 1ª avaliación: 14 ao 18 de decembro. 1ª avaliación: 22 de decembro
Exames 2ª avaliación: 15 ao 19 de marzo 2ª avaliación: 23 de marzo
Exames 3ª avaliación: 1 ao 7 de xuño
Exames finais: do 8 ao 14 de xuño Avaliación final: 23 de xuño.


2º BACHARELATO

Inicio das clases: 30 de setembro, presentación.
Fin de actividades lectivas: 18 de maio.

Exames 1ª avaliación: 1 ao 4 de decembro 1ª avaliación: 22 de decembro
Exames 2ª avaliación: 1 ao 5 de marzo 2ª avaliación: 23 de marzo
Exames 3ª avaliación: 3 ao 7 de maio
Exames finais: do 10 ao 14 de maio Avaliación final: 18 de maio.

Exames de 2º bacharelato con pendentes de 1º: 22 e 23 de abril.

 

Novas e Anuncios

Aula virtual do centro